Hizmetler

KORONER ANJİYO

Dr Cem Köz

Koroner arterlerdeki daralma veya tıkanma nedeni ile göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kalp krizi geçirebilirsiniz. Günümüzde mümkün olan her damara balon veya stent uygulanabilmektedir. Bu sayede koroner arterlere bağlı ölümlerde ciddi azalma sağlanmıştır. Özellikle şikayet, risk faktörleri, labratuvar değerlendirmeler sonrası kalp krizi geçirmeden önemli bir hasta grubuna tanı konulmaktadır. Buna ek olarak bu hastalara şifa olanağıda sağlanabilmektedir. Günümüzde efor testi, sintigrafi, ekokardiyografi gibi erken tanı olanakları ile bu mümkün hale gelmiştir. Hastaların tetkiklerinde bu tür bir şüphenin oluşması halinde koroner anjiyografi yapılmaktadır. Günümüzde koldan veya kasıktan yapılabilen bu testin artan tecrübe ile riski oldukça düşüktür. Koroner anjiyografi işlemi 5-10 dakika gibi süre almaktadır. Balon veya stent uygulanması halinde işlem süreleri 1 saat’ e kadar uzayabilmektedir.

Koroner anjiyografi, koroner damarların (kalbi kanlandıran ve besleyen damarların) kontrast madde (radyoaktif olarak kontrast oluşturan sıvı)verilerek görünür hale getirilmesidir. Basit tanımıyla anjiyo yani anjiyografi, koroner damarların filminin çekilmesi anlamına gelmektedir.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Dr Cem Köz

Kalbin elektriksel aktivitesinin cilde yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kağıt üzerine yazdırılması işlemine elektrokardiyografi yahut kısaca EKG denir. Düzgün ve doğru bir şekilde çekilen EKG ile kalpteki yapısal ve doğumsal sorunlar (kalbin yeri, konumu, büyüklüğü, deliklerin varlığı, kapak ve damarsal sorunlar, odacık problemleri, kalp kasına ait sorunlar), metabolik, hormonal ve bazı kalıtsal hastalıklar, kalp kasına veya zarına ait sorunlar, kalbi besleyen damarlara ait tıkanıklıkların yeri, bazı sistemik hastalıklar ve enfeksiyonlar, vücuttaki iyon dengesine ait önemli problemler, kullanılan ilaçların yan etkilerine ait kalpte olan etkilenmeler ve genetik ritim bozukluklarına ait önemli ipuçlarına ait bilgiler elde edilebilir. Sadece kağıt EKG değerlendirilerek bile tanı konulabilen birçok klinik durum ve hastalık mevcuttur.

EKOKARDİYOGRAFİ (KALP ULTRASONOGRAFİSİ)

Dr Cem Köz

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir. İnceleme ile:

 • Stetoskop vasıtasıyla işitilen kalp seslerinin (üfürümler vb) kaynağını bulmak,
 • Kalp büyümesinin, açıklanamayan göğüs ağrılarınıın, nefes darlığının veya düzensiz kalp atımlarının sebebini araştırmak,
 • Kalp boşluklarının şeklini ve boyutlarını ölçmek,
 • Kalp duvarlarının kalınlıklarını ve hareketlerini kontrol etmek,
 • Kalp kapak yapılarının ve hareketlerinin net olarak değerlendirilmesi,
 • Yapay kapağın fonksiyonlarının değerlendirilmesi,
 • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek,
 • Kalp kasını etkileyen hastalıkları (örneğin kardiyomiyopatiler) tespit etmek için,
 • Kalbin içindeki pıhtı ve tümörlerin değerlendirilmesi,
 • Konjenital kalp hastalıkları ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek,
 • Kalp krizi sonrası kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi için,
 • Kalbin etrafında sıvı toplanması durumunda sıvı miktarının, cinsinin değerlendirilmesi ve kalbi saran perikard zarının yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi,
 • Kalpten çıkan ana atar damarların (aort damarı, pulmoner arter) yapı ve çaplarının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.

24 SAATLİK RİTM HOLTER, 24 SAATLİK TANSİYON HOLTER

Dr Cem Köz

Ritim holter cihazı, kalp ritmini takip eden küçük, taşınabilir bir cihazdır. Genellikle 1 ila 2 gün süreyle test uygulanır. Bu süre boyunca cihaz tüm kalp atışlarınızı kaydeder. Holter testi genellikle EKG (elektrokardiyografi) testinden sonra ve EKG’nin yeterli bilgi vermediği düşünüldüğünde uygulanır. Tansiyol holter, Hastalar günlük aktivitelerini sürdürürken, 24 saat boyunca belirlenen aralıklarda, taşınabilir elektronik bir cihazla tansiyon (kan basıncı) ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.

TREADMILL EGZERSİZ TESTİ (EFOR TESTİ)

Dr Cem Köz

Hastanelerde efor testi, "treadmill" adı verilen motorlu koşu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve teknisyen denetiminde yapılmaktadır. Göğsünüze EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılacak istirahat koşullarında nabız ve tansiyonunuz ölçülecektir. Ardından yatarken, ayakta ve bir dakika süreyle derin nefes alıp vermeyi takiben EKG'niz çekilecektir. Standart testin başlangıcında koşu bandı yavaş ve az eğimle hareket eder. Sonra her üç dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktar artış olur. Başlangıçta belli bir tempoyla yürümeniz yeterli olacak, ileri kademelerde koşmanız gerekebilecektir.

Burada amaç kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaşınıza göre hesaplanan (Yaş arttıkça ulaşılması gereken kalp hızı azalır.) belli bir asgari değere ulaştırmaktır. Bu çerçevede egzersiz süresi yaşınıza ve efor kapasitenize göre değişecektir. Ortalama süre yaklaşık 8- 10 dakikadır. Test boyunca kalp ritminiz sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede (her 3 dakikada bir) kan basıncınız ölçülür.